World Library  


Engineering


Engineering as a category refers to the science, skill, and profession of acquiring and applying scientific, economic, social, and practical knowledge, in order to design and also build structures, machines, devices, systems, materials and processes.

 
 • Cover Image

Αντιστηρίξεις-Υποστυλώσεις σε επιχειρήσεις κατάρρευσης κτιρίων: Τε...

By: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΑΣ

Η αντιστήριξη ή υποστύλωση μίας κατασκευής ή τμημάτων αυτής τα οποία έχουν υποστεί βλάβες λόγω ενός σεισμού ή οποιαδήποτε άλλης φυσικής ή ανθρωπογενούς αιτίας, είναι μία πολύπλοκή και πολυπαραγοντική διαδικασία που χρειάζεται μεγάλη προσοχή και εμπειρία, ενώ απαιτεί εξειδικευμένη γνώση των μηχανισμών αστοχίας αλλά και της στατικής συμπεριφοράς μίας κατασκευής. Η υποστύλωση ενός μικρού ανοίγματος, το οποίο μας εξασφαλίζει πρόσβαση σε εγκλωβισμένους, η υποστύλωση μιας πλάκ...

Read More
 • Cover Image

Python Socket Programming

By: Ajit Singh

This book is about using Python to get the socket program done on Windows as well as LINUX. I hope by now you have heard of Python, the exciting object-oriented scripting language that is rapidly entering the programming mainstream. Although Python is perhaps better known on the Unix platform, it offers a superb degree of integration with the Windows environment. This book can thus be considered the definitive reference to date for Python on the Windows platform.

This is intended to be a practical book focused on several examples of socket programs. It doesn't aim to teach Python programming, although i do provide a brief tutorial. Instead, it aims to cover socket programming. I also include some lab assignments to get more familiarize with socket programming.

Read More
 • Cover Image

Extending the Range of Electric Vehicles by Maximizing their Amp-H...

By: Vinyasi Vinyasi

Is it possible to reuse the forces which comprise electricity rather than be limited by the electrochemical equivalent of ampere hours contained in a battery of an electric vehicle? The answer is, yes! But it will take a new atomic model replacing electrons, protons and neutrons with the monopolar vectors of the electromotive and magnetomotive forces plus time to explain how this is possible. This book lays the foundation for bypassing the Conservation Law which is va...

Quora – If we can see visible light why can’t it be seen in space? Dielectricity dominates empty space while electromagnetism dominates solid matter. Electromagnetism is an effect; it is not capable of causation. Dielectricity, aka electrostatics, is the cause for the manifestation of electromagnetism. Where ever two lines of dielectric force cross, or more accurately entwine at right angles, at their intersection orbits the effect of this crossing, namely: a...

Read More
 • Cover Image

Environmental Scenario in Indian Mining Industry : An Overview

By: Ram Pratap Singh, et al.

Environmental management plan is made an integral part of the Mine plan. For the sake of cost consideration many mine management do not bother much for its implementation in true spirit. The need of hour is to implement it to the maximum possible extent taking help, even financial, from the government and NGOs. Various component of mining affecting environmental balance and environmental measures affecting mining process is discussed side by side. Preventive and curative...

Criterion to define dustiness of an Indian mine: 1 mg/cu.m - the air is not dusty 5 mg/cu.m - moderately dusty 10 mg/cu.m - dusty 20 mg/cu.m - very dusty 100 mg/cu.m - extremely dusty

Read More
 • Cover Image

Space Technology & Space Exploration Technology : Volume Space Tec...

By: Sai Srujan Palateru

Described about Space Technologies and the Space Exploration Technology.About Navigation Satellites,Weather Satellites,Telecommunication Satellites, & International Space Station Technology (ISS Technology Demonstration)

Read More
 • Cover Image

Protection Engineering Basics and Schmes : Power System Engineering

By: Arsalan Hamid Siddiqui

Relays,Basics,Schemes,Distribution System

Relays,Basics,Schemes,Distribution System

Read More
 • Cover Image

Trumpism and Digital HR

By: Dan C Croitor

People professionals, What makes a winning HR strategy given the upcoming shifts in public policy and all the recent technological advances? I see four major inflexion points, by order of importance: 1. What made Donald Trump’s successful bid to lead the United States? Four takeaways followed by a parallel with a football game between Iceland and England in order to emphasize the critical role of leadership; advice tailored to HR from the US presidential race. 2. Next...

In 2015, CNN gave Donald Trump a 1%48 chance to win the GOP nomination for President; throughout the campaign, NY Times's poll of polls consistently advertised Hillary Clinton's 90% chance to win the election.

Read More
 • Cover Image

Project Home 2011 Scientific Research : Documentary 1979-2011

By: Paul Stevenson, Editor

Project Home 2011 scientific research- descriptions of innovations developed and the successful achievement made on January 1, 2011

Project Home 2011 accomplished January 1, 2011

Read More
 • Cover Image

Calle Subterránea Miguel Hidalgo : Crónica de la Urbanización del ...

By: Alfredo Trujillo Carrillo

Existen muchos mitos sobre la Urbanización del Río de Guanajuato que dio origen a la Calle Subterránea Miguel Hidalgo, así como personas que han tratado de adjudicarse la paternidad por su descubrimiento, promoción, desazolve, proyecto, construcción, arquitectura, etcétera. Lo cual ha motivado la presente crónica que se presenta de una manera lo más objetiva posible en el Cincuentenario de su inauguración. Cabe advertir que parte del escrito data de hace varios años como...

Recorrían la última y prolongada bóveda de cañón corrido construida en tabique y vieron la luz de la salida donde se encontraba la Cruz Roja, el Río a cielo abierto encauzado entre altos muros continuaba y daba una curva hacia la margen izquierda, al llegar a ese sitio contemplaron un alto y majestuoso puente construido con un solo y enorme arco (Puente de Tepetapa), después de este sitio encontraron la salida de aguas negras y de inimaginables desechos del rastro; sangr...

Read More
 • Cover Image

Handbook pf Hydraulic Engineering Problems

By: Mohammad Valipour

In near future, energy become a luxury item and water is considered as the most vital item in the world due to reduction of water resources in most regions. In this condition, role of water science researchers and hydraulic experts is more important than ever. If a hydraulic engineer student is not educated well, he/she will not solve problems of hydraulic sciences in future. Many engineer students learn all necessary lessons in the university, but they cannot to an...

Read More
 • Cover Image

Introduction to SolidWorks : Second Edition

By: Mario H. Castro-Cedeno

In this book the author teaches how to use of SolidWorks as a tool for developing and presenting engineering ideas and concepts. In addition to teaching the basics of SolidWorks, he shares his experience related to how these tools are used in an engineering organization. Many introductory CAD tutorials focus only on the software and train students to be skilled CAD operators. This book also places equal emphasis on creating engineering drawings that comply with accepted ...

The reason for writing another “Introduction to SolidWorks” book is to emphasize the role and importance of computer aided design (CAD) and engineering drawings in communicating design ideas. The old adage “a picture is worth a thousand words” is true in mechanical engineering design. Sometimes it is impossible to describe a complex design in words and we must use engineering drawings.

Read More
 • Cover Image

Reţele de Calculatoare

By: Nicolae Sfetcu, Compiler; Nicolae Sfetcu, Translator

Nivelul Aplicaţie, Interfaţa de Programare a Aplicaţiei (IPA), Servicii de Prezentare, Nivelul Transport, Nivelul Reţea, Nivelul Legatură de Date, Nivelul Fizic, Securitatea, Managementul Reţelelor, Garanţii în Sistemul Calităţii, Perspective Mai multe formate de carte electronică: http://www.trybuyshop.com/product/retele-de-calculatoare-de-nicolae-sfetcu/

Reţele, protocoale şi servicii asigurate prin reţelele de calculatoare.

Read More
 • Cover Image

Process Performance Models : Statistical, Probabilistic & Simulation

By: Team Vishnuvarthanan Moorthy; Thirumal Sunil Snehal, Editor

Explains the various techniques of PPM development, simulation and optimization. All the explanations are given with IT industry and usage of alternate techniques to build PPM to suit even smaller organizations. Application of Statistical, Probablistic and Simulation models are elaborated.

Read More
 • Cover Image

Introduction to SolidWorks

By: Mario H Castro-Cedeno

In this book the author teaches how to use of SolidWorks as a tool for developing and presenting engineering ideas and concepts. In addition to teaching the basics of SolidWorks, he shares his experience related to how these tools are used in an engineering organization. Many introductory CAD tutorials focus only on the software and train students to be skilled CAD operators. This book also places equal emphasis on creating engineering drawings that comply with accep...

The reason for writing another “Introduction to SolidWorks” book is to emphasize the role and importance of computer aided design (CAD) and engineering drawings in communicating design ideas. The old adage “a picture is worth a thousand words” is true in mechanical engineering design. Sometimes it is impossible to describe a complex design in words and we must use engineering drawings.

Read More
 • Cover Image

Σχεδιασμός χώρου και αειφορική διαχείριση ομβρίων με χρήση βέλτισ...

By: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Urbanization expanded tremendously, thus brunging about grave and extremely adverse changes to the hydrology, as well as to the water quality and the ecological balance of urbanized areas. In order to deal with flood waters in urban areas, mostly drainage systems were developed. However, the expansion of networks that collect water and transport it to the sea is a classic approach of dealing with rainwater runoff that has grave quantity and environmental consequences and...

Read More
 • Cover Image

Doctrine (Maybe), Strategy (No), Will the Air Force Implement a Fo...

By: James L. Lafrenz

In this study Mr. James Lafrenz, a civil engineer in the Department of the Air Force, notes that American global security policy requires expedient responses to war, to natural disasters, and to problems between thes e two extremes. The Air Force owns the assets to make these responses, but our response forces are “concrete dependent” airplanes need hard-surfaced runways from which to operate. And where there is concrete, there are usually buildings. Will these buildings...

Read More
 • Cover Image

Drifting Instability in Two Phase Heat Transfer Systems, British C...

By: Eugene F. Adiutori

Drifting Instability in Two Phase Heat Transfer Systems, British Chemical Engineering, Jan 1965, p 6

Read More
 • Cover Image

Fourier, Mechanical Engineering, August, 2005, Pp 30-31 (A Condens...

By: Eugene F. Adiutori

Fourier, Mechanical Engineering, August, 2005, pp 30-31 (a condensation of ?Fourier?the Father of Modern Engineering?)

Read More
 • Cover Image

Why the Fluid Friction Factor Should Beabandoned, And the Moody Ch...

By: Adiutori, Eugene F.

Why the Fluid Friction Factor Should Be Abandoned, and the Moody Chart Transformed, The Open Mechanical Engineering Journal, 2009, 3, 43-48

Read More
 • Cover Image

The New Engineering

By: Eugene F. Adiutori

The first book that addressed the full scope of the new engineering. For more information visit http://thenewengineering.com

Read More
 
1
Records: 1 - 20 of 20 - Pages: Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World eBook Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.