World Library  
  


Folklore


Works of folklore consists of legends, music, oral history, proverbs, jokes, popular beliefs, fairy tales, stories, tall tales, and customs that are the traditions of a culture, subculture, or group. It is also the set of practices through which those expressive genres are shared. The study of folklore is sometimes called folkloristics. In usage, there is a continuum between folklore and mythology.

 
 • Cover Image

Ai carte, ai cu ce să te ştergi la fund! : Folclor umoristic inter...

By: Florentin Smarandache, Editor

Acest al unsprezecelea volum de folclor umoristic internetist este o culegere de bancuri, glume, butade internetiste din ultimii ani. Textele şi fotografiile din acest volum au fost primite de la cunoscuţi prin e-mail sau culese din reţele de socializare. Materialele prezentate în acest volum sunt, pe de o parte, oferite spre divertisment personal, pe de altă parte, sunt doar o bucată a unei cercetări sistematice a fenomenului umoristic la români (aşa cum se exprimă aces...

Read More
 • Cover Image

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara pământului es...

By: Florentin Smarandache, Editor

Acest al șaptelea volum de folclor umoristic internetist este o culegere de bancuri, glume, butade internetiste din ultimii ani. Textele şi fotografiile din acest volum au fost primite de la cunoscuţi prin e-mail sau culese din reţele de socializare. Materialele prezentate în acest volum sunt, pe de o parte, oferite spre divertisment personal, pe de altă parte, sunt doar o bucată a unei cercetări sistematice a fenomenului umoristic la români (aşa cum se exprimă acesta pr...

Read More
 • Cover Image

Iubește-ți copilul ca și cum ar fi al tău! : Folclor umoristic in...

By: Florentin Smarandache, Editor

Acest al noulea volum de folclor umoristic internetist este o culegere de bancuri, glume, butade internetiste din ultimii ani. Textele şi fotografiile din acest volum au fost primite de la cunoscuţi prin e-mail sau culese din reţele de socializare. Materialele prezentate în acest volum sunt, pe de o parte, oferite spre divertisment personal, pe de altă parte, sunt doar o bucată a unei cercetări sistematice a fenomenului umoristic la români (aşa cum se exprimă acesta prin...

Read More
 • Cover Image

Decât repede şi bine, mai degrabă încet şi prost! : Folclor umori...

By: Florentin Smarandache, Editor

Acest al noulea volum de folclor umoristic internetist este o culegere de bancuri, glume, butade internetiste din ultimii ani. Textele şi fotografiile din acest volum au fost primite de la cunoscuţi prin e-mail sau culese din reţele de socializare. Materialele prezentate în acest volum sunt, pe de o parte, oferite spre divertisment personal, pe de altă parte, sunt doar o bucată a unei cercetări sistematice a fenomenului umoristic la români (aşa cum se exprimă acesta prin...

Read More
 • Cover Image

Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea, cine-i leneş şi chiuleş...

By: Florentin Smarandache, Editor

Acest al optulea volum de folclor umoristic internetist este o culegere de bancuri, glume, butade internetiste din ultimii ani. Textele şi fotografiile din acest volum au fost primite de la cunoscuţi prin e-mail sau culese din reţele de socializare. Materialele prezentate în acest volum sunt, pe de o parte, oferite spre divertisment personal, pe de altă parte, sunt doar o bucată a unei cercetări sistematice a fenomenului umoristic la români (aşa cum se exprimă acesta pri...

Read More
 • Cover Image

Cum îţi aşterni, cum vine altul şi se culcă în locul tău! : Folcl...

By: Florentin Smarandache, Editor

Acest al șaselea volum de folclor umoristic internetist este o culegere de bancuri, glume, butade internetiste din ultimii ani. Textele şi fotografiile din acest volum au fost primite de la cunoscuţi prin e-mail sau culese din reţele de socializare. Materialele prezentate în acest volum sunt, pe de o parte, oferite spre divertisment personal, pe de altă parte, sunt doar o bucată a unei cercetări sistematice a fenomenului umoristic la români (aşa cum se exprimă acesta pri...

Read More
 • Cover Image

Ca românu’ nu-i nici unu’: unde-s mulţi, putea fi unu’! : Folclor ...

By: Florentin Smarandache, Editor

Acest al cincilea volum de folclor umoristic internetist este o culegere de bancuri, glume, butade internetiste din ultimii ani. Textele şi fotografiile din acest volum au fost primite de la cunoscuţi prin e-mail sau culese din reţele de socializare. Materialele prezentate în acest volum sunt, pe de o parte, oferite spre divertisment personal, pe de altă parte, sunt doar o bucată a unei cercetări sistematice a fenomenului umoristic la români (aşa cum se exprimă acesta pr...

Read More
 • Cover Image

Mai bine burtos de la bere, decât cocoșat de la muncă : Folclor um...

By: Florentin Smarandache, Editor

Acest al patrulea volum de folclor umoristic internetist este o culegere de bancuri, glume, butade internetiste din ultimii ani. Textele şi fotografiile din acest volum au fost primite de la cunoscuţi prin e-mail sau culese din reţele de socializare. Materialele prezentate în acest volum sunt, pe de o parte, oferite spre divertisment personal, pe de altă parte, sunt doar o bucată a unei cercetări sistematice a fenomenului umoristic la români (aşa cum se exprimă acesta pr...

Read More
 • Cover Image

Fie pâinea cât de rea, tot ţi-o fură cineva : Folclor umoristic in...

By: Florentin Smarandache, Editor

Acest al treilea volum de folclor umoristic internetist este o culegere de bancuri, glume, butade internetiste din ultimii ani. Textele şi fotografiile din acest volum au fost primite de la cunoscuţi prin e-mail sau culese din reţele de socializare. Materialele prezentate în acest volum sunt, pe de o parte, oferite spre divertisment personal, pe de altă parte, sunt doar o bucată a unei cercetări sistematice a fenomenului umoristic la români (aşa cum se exprimă acesta pri...

Read More
 • Cover Image

Viaţa e tristă la noi, în schimb salariul e hazliu : Folclor umori...

By: Florentin Smarandache

Acest volum de folclor umoristic internetist este o culegere de bancuri, glume, butade internetiste din ultimii ani. Materialele prezentate în acest volum sunt, pe de o parte, oferite spre divertisment personal, pe de altă parte, sunt doar o bucată a unei cercetări sistematice a fenomenului umoristic la români (aşa cum se exprimă acesta prin bancuri). This volume of humorous internet folklore is a collection of Romanian folkloric jokes from Internet. The materials pres...

Read More
 • Cover Image

Twelfth International Anthology on Paradoxism (in Folklore Images)

By: Florentin Smarandache, Editor

This photo-album includes about 280 folklore images gathered from Internet or received by-mail. The images are contradictory - in a lower percent (soft paradoxism), or in a higher percent (hard paradoxism).

Q: Care este cea mai adevărată definiţie a globalizării? A: Moartea prinţesei Diana! Q: Cum aşa? A: O prinţesă engleză cu un amant egiptean are un accident într-un tunel francez într-o maşină germană, cu motor olandez, condusă de un belgian, îmbătat cu wiskey scoţian, urmărită fiind de paparazzi italieni, pe motociclete japoneze. Prinţesa era tratată de un doctor american cu medicamente braziliene... Şi chestia asta a observat-o un ardelean, iar tu o citeşti pe un mon...

Read More
 • Cover Image

ภูมิปััญญา วัฒนธรรม และ สำานวนไทยจากไร่่นา : Wisdom, Traditions an...

By: Dr. Dr. Charan Chantalakhana; Pakapun & Lindsay Skunmun & Falvey

การเกษตรคือปากท้อ้องและชีวิตชาวไทย ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 65-70 ล้านคน ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 เป็นเกษตรกร หรืออาจ กล่าวได้ว่ามีคนไทยอย่างน้อยจำนวน 30 ล้านคน มีอาชีพเป็นเกษตรกร คนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นคนจน เป็นคนจนที่สุดในหมู่คนจน เป็นกลุ่มคนที่สมัยหนึ่งได้ชื่อว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติ เพราะมีอาชีพ ทำนาเลี้ยงประเทศและเลี้ยงโลก จนประเทศไทยได้มีชื่อเสียงว่าเป็นครัวโลก และนานาชาติรู้จักชื่อเสียง ของข้าวหอมมะลิ ทำให้พ่อค้าส่งข้าวเป็นสินค้าออกจนรํ่ารวย มีฐานะเป็นเศรษฐี แต...

Introductory Comment The title of this volume speaks of wisdom, a term defined with difficulty and that links formal learning and knowledge to insight, sometimes of a spiritual nature. This is appropriate. Wisdom is seldom imparted, although paths to it are offered in various sacred and profane writings. In the Judeo-Christian culture in the English language, this is traditionally associated with the Wisdom Literature of the Talmud and the Bible, namely Proverbs, Eccles...

Read More
 • Cover Image

The Incunabula Papers : Ong's Hat and other Gateways to New Dimensions

By: Joseph Matheny

The Incunabula Papers are arguably the first immersive online legend complex that introduced readers to a host of content, including what religious historian Robert Ellwood has called the “alternative reality tradition. – Legend-Tripping Online: Supernatural Folklore and the Search for Ong’s Hat

INCUNABULA A Catalog of Rare Books, Manuscripts & Curiosa Conspiracy Theory, Frontier Science & Alternative Worlds Emory Cranston, Prop.Incunabulum: cocoon; swaddling clothes; cradle; in-cunae, in the cradle; koiman, put to sleep, winding- sheet; koimetarium (cemetery); printed books before 1501, hence by extension any rare & hermetic book… Introduction This catalog is a reproduction. This is not a commercial advertisement. ECommerce links to the available books ar...

Read More
 • Cover Image

Fifth International Anthology on Paradoxism

By: Florentin Smarandache

88 writers (in addition of folklore collections) from 23 countries with texts in 17 languages (English, Romanian, Bulgarian, Czech, Arabic, French, German, Hungarian, Tamil, Hindi, Indonesian, Hebrew, Italian, Urdu, Russian, Serbo-Croatian, Spanish) contributed poetry, essays, letters to the editor, arts, science, philosophy, short drama, short story, distichs, epigrams, aphorisms, translations, paradoxes, and folklore or found literature to the “Fifth international Anthology on Paradoxism”.

An Ode to Fuzzy & Neutrosophic Logic and their Creators When everything seems a murky mess And you are forced to second guess The way you are headed when you’re going straight And whether you’re there on time ’cause early may be late! When your eyes start playing tricks – it’s neither night nor day But the magic hour; when you just can’t for sure say The white from the black as mostly all is grey Take a moment to close your eyes and thank Zadeh! For inventing ...

Read More
 • Cover Image

Paradoxism's Manifestos and International Folklore

By: Florentin Smarandache

The book is structured in two parts as follows: - in the first part, the theory of paradoxism through its first six published worldwide manifestos (1983, 1984, 1990, 1998, 2002, and 2010 respectively); - in the second part, the paradoxism collected from the international (English, French, Spanish/Arabic, and Romanian) folklore in images and paradoxist situations.

A) Folkloric Begining. It was in the years 1980’s when the paradoxist movement started. Together with childhood friends (I use their nicknames, since these are more colorfull: Cost, Geonea, Beca, Bigioc, Piciu, Boros, Covrig ăl mijlociu, Cris, Pilă, Chesa, Grasu, Babanu) in the little parks and restaurants of Bălcești – Vâlcea drinking beer and joking. They did not like to read or write!... They all were non-literators {excepting me and Co(n)st(antin) Dincă}. We built a...

Read More
 • Cover Image

Caution : I Drive Like You Do! (Collection of American Paradoxist ...

By: Florentin Smarandache

I have collected this beautiful American Folklore - under the form of aphorisms - from car plates, from various anonymous postings, from expressions heard in my discussions, from e-mails received, etc. Computer jokes, life taken upside-down, job related reflections, family connections, inside-out clichés of language, and so on. They are in a paradoxist style, or close, and full of humor… Some of them are cascading Murphy’s Laws (pessimistically), others are opposite - li...

See a few nice examples from the book text: “I think, therefore I’m single”, “Life is short, break some rules”, or “Black Holes are Where God Divided by Zero”!

Read More
 • Cover Image

Cine Râde la Urmă e Mai încet la Minte : Folclor Umoristic Interne...

By: Florentin Smarandache

Short stories and parables and matching images strewn together in a book.

-Nu fi de neînlocuit. Dacă nu poţi fi înlocuit, atunci nu o să fii niciodată promovat. -Cine crede în telekinezie, să îmi ridice mâna. -Nu sunt vegetarian pentru că iubesc animalele. Sunt vegetarian pentru că urăsc plantele. -Cum îţi dai seama când rămâi fără cerneală invizibilă? -Care este viteza întunericului? -De ce abreviere este un cuvânt atât de lung? -Intenţionez să trăiesc veşnic. Până acum sunt în grafic.

Read More
 • Cover Image

Romance of the Three Kingdoms

By: Luo Guanzhong

Romance of the Three Kingdoms, written by Luo Guanzhong in the 14th century, is a historical novel set amidst the turbulent years near the end of the Han Dynasty and the Three Kingdoms era of Chinese history, starting in 169 CE and ending with the reunification of the land in 280 CE. The story (part historical, part legend, and part myth) romanticizes and dramatizes the lives of feudal lords and their retainers, who tried to replace the dwindling Han Dynasty or restor...

Read More
 
1
|
2
Records: 21 - 38 of 38 - Pages: Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World eBook Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.