World Library  


Literature


 
 • Cover Image

Virtvs Insvla Est

By: Raúl Rodríguez Del Río

Poesía. Edición Bilingüe. Galego-Español

Cuando regresemos seremos como esos Dioses Albatros de Baudelaire. Desterrados, desposeídos de cielo sobre una sucia cubierta, insultados por marineros borrachos y burlados por el destino de nuestras alas.

Read More
 • Cover Image

Cititorind. Balmeş. α-Lecturi instante

By: Florentin Smarandache

Un nou jurnal de lecturi instante, intenţional expeditive, marca Florentin Smarandache: acelaşi mozaic de notiţe la prima mână, fără adnotări, fără intervenţii personale sau personalizate, fără judecăţi de valoare asupra lecturilor, fără trimiteri sau analogii savante sau savantlâceşti. La foc de mitralieră, Florentin Smarandache conspectează un braţ de cărţi şi o căciulă de website-uri de conţinut variat şi, cum altfel?!, paradoxal/paradoxist. Cărţi de specialitate se a...

Read More
 • Cover Image

Cititorind. Hic et nunc. α-Lecturi instante

By: Florentin Smarandache

Lecturile ecletice propuse în acest jurnal de lecturi vorbesc, inevitabil, şi despre realizatorul selecţiei, profesorul Florentin Smarandache. Într-o lume academică în care libertatea de expresie are încă suficiente îngrădiri, într-o lume academică încă marcată de un discurs ex cathedra, care persiflează lecturi non-academice sau viziunile alternative, profesorul pare a zeflemisi (şi nu ar fi prima dată): nihil novi nisi commune consensu, unde consensul este deţinut (car...

Read More
 • Cover Image

Cititorind. Nousectomy. α-Lecturi instante

By: Florentin Smarandache

Acest jurnal de lecturi cuprinde notițe mai vechi și mai noi, în română și în engleză. Prima parte antologhează idei din patru autori, ordonați cronologic. Sunt gândurile directe ale acestora, transcrise instant, fără adaosuri subiective. Partea a doua conține notații indirecte pe marginea unor texte publicistice (unele din anii 80 ai secolului trecut, altele transgresând timpurile în căutarea de paradoxuri), sau mărunte comentarii despre câțiva autori. Partea a treia su...

Read More
 • Cover Image

Readup Buildup. Thync. Instant α-readings

By: Florentin Smarandache

Thync is the third volume of α-instant readings put up by Florentin Smarandache. Although the style of the reading logs is uniform in the three volumes so far (rough and ready, kernel-extracting, absence of any secondary remarks, and thus masking the author-summarizator), this one address only technical issues from two topics of interest for the author (information fusion / data mining), unlike in previous eclectic books. Notes are taken directly from the source language...

Read More
 • Cover Image

Cititorind. Publicații românești dinainte de Revoluție. Însemnări ...

By: Florentin Smarandache

Acest nou volum de cititoriri (al șaselea) este un jurnal de lecturi instante compilat din câteva caiete de însemnări din adolescența consemnatorului; caietele datează din anii 1979-1982, când relativa deschidere culturală a anilor 70 își dădea ultima suflare. Publicațiile listate sunt, în marea lor majoritate, reviste de cultură, și o simplă răsfoire a numelor care publicau în aceste gazete are darul de a aminti că, în acele vremuri tulburi, românii au încercat să rezis...

Read More
 • Cover Image

Cititorind. Poezie română. Însemnări într-un caiet literar din 19...

By: Florentin Smarandache

This instant reading diary reproduces notes about some Romanian poets and their poetry, from a notebook of literary notes from the adolescence of the recorder (1979). Acest jurnal de lecturi instante reproduce notițe despre câțiva poeți români și poezia lor, dintr-un caiet de însemnări literare din adolescența consemnatorului (1979). Post-restant, autorul le recuperează azi, împreună cu notițe din aceeași vreme pe marginea unui eseu al criticului Aurel Martin, care se...

Read More
 • Cover Image

Cititorind. Frânturi de decepție în literatură și viață. α-Lecturi...

By: Florentin Smarandache

A șaptea plachetă din seria smarandacheană de cititoriri (lecturi instante) abordează universul decepției din două perspective: o dată, prin ochii unor scriitori ilustrativi (Virginia Woolf, Franz Kafka, René Char, Emil Cioran, Constantin Țoiu, Ileana Vulpescu, Mihai Sin – așezați în ordine cronologică), iar apoi, prin surprinderea introspectivă, autobiografică a unei perioade deceptive (anul 1980 în România comunistă, cu gânduri împărtășite doar hârtiei, cu revolte și r...

Read More
 • Cover Image

sin(a)cronice

By: Florentin Smarandache

“Treptat, din cauza vieţii zbuciumate, a întorsăturilor vremii, a nesiguranţei permanente în care trăiam… eu mă retrăgeam din literatură către matematica aplicată… Nu aveam încotro. Supravieţuirea fizică mai ales, dar şi psihică, îmi impuneau aplecarea către ştiinţă… Cu timpul mă depărtam, aşadar, de creaţia literară… sau, mai degrabă, combinam literarul cu ştiinţificul prin jurnalele-mi ce relatau conferinţele internaţionale unde prezentam diverse lucrări sau tutoriale...

Read More
 • Cover Image

Popasuri scriitoricești pe Olt și Olteț, II. Volum antologic

By: Florentin Smarandache, Editor

Popasuri scriitoriceşti is an anthological series dedicated to writers who were born in the geographical area of Olt, are or have been living in this area or have other connections with the rivers Olt and Olteț, birthplaces of the anthologist. This third book dedicated to Oltenian writers comes after a first volume of almost 300 pages, with over 20 anthologized and biographed authors, plus brief notes about a series of other writers, published in 2013, and a second volum...

Read More
 • Cover Image

Popasuri scriitoricești pe Olt și Olteț, III. Volum antologic

By: Florentin Smarandache, Editor

Popasuri scriitoriceşti is an anthological series dedicated to writers who were born in the geographical area of Olt, are or have been living in this area or have other connections with the rivers Olt and Olteț, birthplaces of the anthologist. This third book dedicated to Oltenian writers comes after a first volume of almost 300 pages, with over 20 anthologized and biographed authors, plus brief notes about a series of other writers, published in 2013, and a second volum...

“E un mai vechi gând al meu - de a reuni într-o carte scriitori din aceeaşi arie geografică (spaţiul însemnând, poate, un nucleu de inspiraţie) -, gând devenit proiect de suflet, urmărind parcursul unor oameni conspațiali mie (chiar dacă nu toți și contemporani!), care-şi agăţară sau îți agaţă ispitele sufleteşti de vaierul vorbelor purtate pe aripi de timp.” – Florentin Smarandache

Read More
 • Cover Image

Povești de adormit copiii : Ediția a doua, revăzută și ilustrată d...

By: Florentin Smarandache

O carte pentru copii care vor să doarmă frumos și să se trezească deștepți, povestind peripețiile unui godac năzdrăvan; o fabulă cu furnici, brotăcei, arici, vulpoi și elefănței; o serioasă ceartă între vecinele galinacee terminată cu o pace de lungă durată; o distracție cu orătăniile și animăluțele de prin curte, avându-i protagoniști pe pisica Sica, căţeluşa Luşa și purcelu Celu; pățaniile lui $uperman, mereu înfrânt în confruntări de Păcală. Acest volum este ilustr...

“La Bălceşti a fătat scroafa nouă purceluşi, micuţi ca nişte şobolani, unul după altul, cu râtul rotund; iar pentru al zecelea s-a scremut, s-a văicărit până când l-a tras veterinarul cu niște forcepsuri - mai mult mort decât viu.” – Florentin Smarandache

Read More
 • Cover Image

Ninth International Anthology on Paradoxism : Texts, photos, video...

By: Florentin Smarandache, Editor

Contributors: 25 contributors from 7 countries: From Australia: George Roca; From Germany: Bernd Hutschenreuther; From India: B. Venkateswara Rao; From Moldova: Svetlana Garabaji; From Romania: Cătălin Barbu, Adrian Botez, Gavrilă Calefariu, Eugen Evu, Valeriu Iovan, Liviu Florian Jianu, Tudor Muşatescu, Ioan Marinescu-Puiu, Gheorghe Niculescu, Tudor Păroiu, Ion Pătraşcu, Alexandru Podea, Andrei Radu, Elena Adriana Răducan, Ion Soare, Mircea Eugen Şelariu; From Se...

Read More
 • Cover Image

Thirteenth International Anthology on Paradoxism

By: Florentin Smarandache, Editor

Contributors by country: George Roca (Australia); Octavian Blaga (Belgium); Bernd Hutschenreuther (Germany); Nicolae Rusu (Moldova); Elena Agiu-Neacşu, Vătuiu Roaua Ion Andruşa, Virgil Borcan, Adrian Botez, Ana Maria Buzoianu, Eugen Evu, Constantin Manea, Nicolae Nicoară, Gheorghe Niculescu, Nicolae Nistoroiu, Ion Pătrașcu, Gheorghe Săvoiu, Elena Trifan, Ioan Adrian Trifan (România); Charles Ashbacher, Nicholas Narciss, Caytie Ribble, Florentin Smarandache (USA).

Cel mai mare OM din istorie, Iisus: N-a avut servitori, și totuși I se spunea Stăpân. N-a avut diplomă, și totuși I se spunea Învățător. N-a avut medicamente, și totuși I se spunea Vindecător. N-a avut armată, și totuși se temeau de EL. N-a câștigat nici un razboi, și totuși a cucerit lumea. N-a comis nici o crima, și totuși l-au răstignit. A fost înmormântat, și totuși trăiește și azi. (Paradoxuri biblice)

Read More
 • Cover Image

Fourteenth International PhotoVideoAnthology on Paradoxism : Texts...

By: Florentin Smarandache, Editor

Paradoxical texts in Romanian, English, German, Russian, French, Korean... and Mathematics! Contributors by country: Elena Agiu-Neacșu, Adrian Botez, Octavia-Ana Blaga, Florina Camelita, Liviu-Florian Jianu, Constantin Manea, Tudor Mihălcescu, Janet Nică, Gh. Niculescu-Uricani, Ion Părăianu, Ioan Crăciun Petrişan, Andrei Pogány, Vasile Ponea, Panait Popescu, Gheorghe Săvoiu, Păstorel Teodoreanu, Elena Trifan, Andrușa R. Vătuiu (Romania) Nicolae Rusu (Moldova) Emil...

der Esel mit dem nützliche Schwanz besser als des Pferdes warum soll er untergeordnet fühlen ? der Tierekönig ohne Tötnung lebt er wie König der Elefant verdient das Wort – B. Venkateswara Rao (India), German Paradoxist Distiches

Read More
 • Cover Image

Deszdemonizarea : Un fotoalbum paradoxist de desdemonizare și dez...

By: Florentin Smarandache

Acest fotoalbum paradoxist de desdemonizare și dezdemonizare a Desdemonei conține: - un inventar al numelor demonilor din Europa occidentală de altădată (așa cum s-au perpetuat spre sfârșit de Ev Mediu), cu sigiliul aferent, preluat tale quale din opera anonimă Clavicula Salomonis Regis; - o scurtă descriere a acestor demoni, așa cum ne-a transmis-o medicul olandez Johann Weyer (1515-1588), ocultist și demonolog, discipol și adept al lui Cornelius Agrippa, cu textul or...

Read More
 • Cover Image

LOS SOLES PUEDEN MORIR: OS SOLES PODEN MORRER

By: Raúl Rodríguez Del Río

Poesía. Edición Bilingüe. Español-Galego

Si el cielo no está escrito ninguna necesidad lo traerá hasta nosotros.

Read More
 • Cover Image

The Reincarnation of J. D. Salinger

By: John Coby

The Catcher in the Rye and a .44 Magnum prove to be a volatile mix for 16-year-old Jerome who believes that he is the famous author reincarnated.

Read More
 • Cover Image

Jewel-Less Crown : Saga of Life

By: BS Murthy

It's perilous penning this blurb. It's fine when man is modest about his work. It even affords him the aura of an invisible crown! But what about his work? Were it an art or craft, it is there for all to see. What of a literary work of an unheralded author? Well, lauding the same might raise one's eyebrows. Failing to praise wouldn't make a 'jewel-less crown' either! Why not see, if this is the great Indian novel. This is the story of the rise and fall of...

Party Gone Sour That New Year's Eve, all the nouveau riche of New Delhi seemed to have gathered at the Misty Nest in their ubiquitous wear. While women wore designer dresses, men turned up in safari suits. Hosting them at their grand dwelling in the Defense Colony were the Gautams, Prabhu and Sneha. By the time the last guest was hugged in welcome, Gautam’s silk kurta and Sneha’s mink coat were truly crumpled. Augmenting the warmth of their bonhomie was the Glenfiddic...

Read More
 • Cover Image

Crossing the Mirage : Passing Through Youth

By: BS Murthy

If passing through youth was like crossing the mirage of life for Chandra and Nithya, it proved to be chasing the mirage of love for Sathya and Prema though for plain Vasavi, Chandra's pitiable sibling, it was the end of the road. As life brings Chandra, who suffers from an inferiority complex for his perceived ugliness, and Nithya, who was bogged down being jilted by Vasu, together, they script their fate of fulfillment. And as poetic justice would have it, Sathya, wh...

Shackles on Psyche Youth is the mirror that tends us to the reality of our looks. The reflections of our visages that insensibly get implanted in our subconscious lend shape to our psyche to define the course of our life. This is the saga of Chandra’s chequered life that mirrors this phenomenon in myriad ways. As perceived by the deprived, he had a fortunate birth. Yadagiri, his father, was the prominent pearl merchant in Hyderabad - Deccan, the seat of the Nizam’s...

Read More
 
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Records: 1 - 20 of 182 - Pages: Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World eBook Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.